Albert Fuka

Zemřel jeden z filmo­vých recen­zen­tů Albert Fuka.  Zaštěkejte vysokým hlasem k uctění jeho památky. Dožil se vyso­ké­ho a požeh­na­né­ho věku 14 lid­ských a 98 psích let.  Zasílejte též upřím­nou