IQ OQ PQ kvalifikace stlačeného vzduchu podle ISO 8573 a čistých prostor podle ISO 14644-1 ve farmaceutickém průmyslu

Farmaceutický průmysl je jedním z nejdůležitějších sektorů, kdy jde o kvalitu a bezpečnost. Proto je nezbytné dbát na to, aby veškeré používané prostředky a procesy splňovaly nejpřísnější standardy. Mezi tyto postupy patří kvalifika…